Protokół zdawczo odbiorczy dokumentów księgowych wzór

Plik pobrano już 230 razy!
Już teraz dostępny do pobrania jest plik protokół_zdawczo_odbiorczy_dokumentów_księgowych_wzór w jednym z aż trzech dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz rozpocząć edycję w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite, czy innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone oraz aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 27/02/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Protokół zdawczo-odbiorczy. dokumentów księgowych. spisany w dniu: pomiędzy: Zdającym – Panią / Panem: i. Przejmującym – Panią / Panem: w obecności:.WZÓR. 03/2011. PROTOKÓŁ WYDANIA. DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. PO ROZWIĄZANIU UMOWY. Zleceniodawca: NAZWA: …Protokół przekazania dokumentacji księgowej. Dodano: 28 czerwca 2017. AAA. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to LinkedIn Share to. Protokół przekazania dokumentacji finansowo-księgowej jest jednym z istotnych dokumentów składających się na transakcje zbycia udziałów. odbiorczym, którego wzór określony został w $6 pkt 3 niezwłocznie po zatwierdzeniu. 2) Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów księgowych.

Protokół zdawczo odbiorczy dokumentów księgowych doc

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Za okres od do.rok.. Dokumenty przekazano dnia: Liczba stron protokołu: I. Dane Zleceniodawcy 1.Protokół przekazania dokumentów firmy: 1. 1) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowe. TAK. Dokumenty przekazano dnia:.Protokół przekazania dokumentacji finansowo-księgowej jest jednym z istotnych dokumentów składających się na transakcje zbycia udziałów. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe dostarczona dokumentacja, nie- zbędna do sporządzenia miesię- cznego/kwartalnego rozliczenia podatkowego, jest kompletna,Protokół zdawczo-odbiorczy to nieodzowny element umowy wynajmu. Z góry dziękuję za podpowiedziProtokół przekazania lokalu mieszkalnego lub.

Protokół przekazania dokumentów księgowych word

Protokół zdawczo-odbiorczy. dokumentów księgowych. spisany w dniu: pomiędzy:. księgowego. Podpisy osób w obecności których nastąpiło przekazanie majątku:. Marszałka Województwa Małopolskiego. z dnia 28.01.2011 r. Protokół przekazania dokumentacji spisany w dn……………… pomiędzy: ……Protokół przekazania dokumentacji finansowo-księgowej jest jednym z istotnych dokumentów składających się na transakcje zbycia udziałów. od specjalisty ds. kadrowych i uczniowskich. Dokumenty podlegające ścisłej ewidencji: według załączników za poszczególne lata:. PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Za okres od do.rok.. Dokumenty przekazano dnia: Liczba stron protokołu: I. Dane Zleceniodawcy 1.

protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska głównego księgowego wzór

W protokole dotyczącym przekazania spraw księgowych ustalić należy stan księgowości na ostatni dzień pracy głównego (starszego) księgowego w. Dyrektor przekazujący sporządza protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów finansowo- księgowych (znajdujących się w jednostce) według wzoru stanowiącego Załącznik B.Odpowiedź: Osoba, która przestaje pełnić obowiązki głównego księgowego, nie jest zobowiązana do sporządzenia protokołu przekazania sald. WZÓR. PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY. spisany w dniu. Budynki główne (szkoły, internaty, budynki mieszkalne) wg załącznika nr .Pani Agata Patlewicz, p.o. Głównego Księgowego – przewodniczący. Dyrektor przekazujący sporządza protokół zdawczo-odbiorczy akt osobowych i spraw.

Wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe

Obecne biuro odmówiło wydania tych baz, zgodziło się jedynie je. z biurem rachunkowym na prowadzenie ksiąg handlowych i dokumentacji. Prowadzę małe biuro rachunkowe. W 2011 r. jednostronnie rozwiązałem umowę o współpracy z firmą, z którą od ponad roku nie mogłem się. Na jakie przepisy powołać się w wezwaniu do wydaniu dokumentacji?. Czy biuro rachunkowe ma prawo zatrzymać dokumenty firmy?Odmowa wydania takich dokumentów powoduje odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z art. 276 Kodeksu karnego – kto niszczy, uszkadza, czyni. Biuro rachunkowe powinno przekazać swojemu klientowi wszelkie dokumenty otrzymane od niego w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz.

Dodaj komentarz