Oświadczenie o nabyciu spadku wzór do urzędu skarbowego

nabycie spadku. Miejsce składania: Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.Natomiast jeśli chodzi o spadek, data nabycia darowizny to dzień śmierci. W części A w punkcie nr 6 uzupełnia się dane właściwego urzędu skarbowego.Jeśli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić.ustawa z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r., poz. 1813). A. ORGAN PODATKOWY. 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2 składają osoby, które otrzymały spadek lub darowiznę od osoby z.