Oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym wzór

.. inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi. Dokumentem takim jest akt własności lokalu, umowa najmu, oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym (właściciela) o zapewnieniu miejsca. .. najmu mieszkania, umowa użyczenia lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).Oświadczenie o miejscu zamieszkania: Opis: załącznik do „Informacji. lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o. Najczęściej wyszukiwane wzory podań. Oświadczenie (udziały, akcje, liczba osób na utrzymaniu) (38 KB) Oświadczenie o przynależności do wspólnoty.