Wzór wypełnionego wniosku o uznanie za obywatela polskiego

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP · pdf32 Wniosek o uznanie za obywatela polskiego · pdf32 Wzór wypełnionego wniosku o uznanie za. W tej rubryce proszę wskazać, czy wnioskodawca w przeszłości ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego (jeżeli tak, to jaki wniosek/wnioski złożył, kiedy, Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) (wzór formularza w załączniku poniżej) Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową. Wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego (formularz do. o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem. WNIOSEK o uznanie za obywatela polskiego. A. 1. Nazwisko. oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego, a jeżeli.