Co to jest wniosek

Słownik języka polskiego PWN · 1. «projekt przedstawiony do rozważenia i decyzji» · 2. «wynik rozumowania też w logice: twierdzenie wyprowadzone ze zdań uznanych. wniosek – formalna prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie określonej czynności wniosek – konkluzja wynikająca z przesłanek.wniosek to propozycja, którą przedstawia się na zebraniu lub składa u przełożonych bądź w urzędzie zajmującym się danymi sprawami synonimy słowa wniosek: a. wniosek. Pismo skierowane do sądu z prośbą o rozpoczęcie czynności prawnych w celu uzyskania postanowienia, orzeczenia lub decyzji. Źródło. […] oczywiście, nazwa blankietu · powstała jako skrót myślowy znaczy bowiem 'formularz, na którym wpisuje się wniosek o przyznanie czegoś (skierowania na wczasy.