Zaświadczenie o odprowadzanych składkach

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w w/w okresie pracy wynosiła: Lp. Miesiąc od-do. Kwota brutto. Zasiłek chorobowy,Wniosek US-7. Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej. Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. Formularz:.ZAŚWIADCZENIE. Uwaga: Należy wypełnić czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie drukowanymi literami. 1. DANE PŁATNIKA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.na podstawie …………………………………….…………………… i są odprowadzane z tego tytułu składki. (np. umowa o pracę, umowa – zlecenie itp.) ubezpieczeniowe.Wniosek ZUS o wydanie zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok…………. Zaświadczenie potrzebne jest do*:.